АУДИТ

Обов'язковий аудит:

 • Аудит фінансових установ (МСФО, П(С)БО).
 • Аудит Компаній з управління активами та фондів.
 • Аудит Публічних иа Приватних акціонерних товариств.

Ініціативний аудит:

 • Аудит фінансової звітності (МСФО, П(С)БО).
 • Аудит податкової звітності.
 • Перевірка окремих питань обліку та звітності клієнта.

БУХГАЛТЕРІЯ

Повний аутсорсинг бухгалтерії або окремі бухгалтерські послуги:

 • Ведення бухгалтерського та податкового обліку відповідно до МСФО та П(С)БО. Управлінський облік.
 • Складання та подача Декларацій з податку на додану вартість, Декларації з податку на прибуток та іншої податкової звітності.
 • Складання фінансової звітності. Трансформація звітності.
 • Підготовка первинних документів - рахунків, актів, накладних та інших документів.
 • Банківські розрахунки.
 • Розрахунки заробітної плати, авансові звіти, облік пального та інше.

ВІДНОВЛЕННЯ ОБЛІКУ

Відновлення документації та коригування звітності:

 • Відновлення бухгалтерського та податкового обліку відповідно до МСФО та П(С)БО.
 • Складання, коригування та подача Декларацій з податку на додану вартість, Декларації по податку на прибуток, іта іншої податкової звітності.
 • Складання та коригування фінансової звітності.
 • Відновлення  первинних документів - рахунків, актів, накладних та інших документів.
 • Розрахунки заробітної плати, авансові звіти, облік пального та інше.

 

КОНСУЛЬТУВАННЯ

 • Консультування з питань оподаткування.
 • Консультування щодо обліку окремих операцій.

 

ДЛЯ ФОП

Повне супроводження та консультування з окремих питань:

 • Ведення бухгалтерського та податкового обліку.
 • Складання та подача Податкових декларацій платника єдиного податку.
 • Підготовка первинних документів - рахунків, актів, накладних та інших документів.
 • Банківські розрахунки.
 • Розрахунки заробітної плати та інше.

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ

 • Організація внутрішнього контролю.
 • Перевірка внутрішнього контролю.
Scroll to top