Ініціативний аудит хоча і відбувається за тією ж методологією, що і  обов’язковий аудит, та на відміну від нього є ініціативою самого клієнта (власника або керівника бізнесу чи організації), а не вимогою законодавства. Це свого роду профілактичний захід для забезпечення прозорості та ефективності  фінансових процесів всередині компанії, так як результатом ініціативного аудиту є оцінка достовірності фінансової звітності, виражена незалежним аудитором.

Такого виду аудит допомагає систематизувати фінансову документацію, виявити похибки у бухгалтерських та податкових звітах, а також надати рекомендації щодо їх усунення. Окрім того, ініціативний аудит є важливим способом підготовки до податкової перевірки.

Ініціативний аудит “Аудит Бюро” включає:

 • Аудит фінансової звітності (МСФО, П(С)БО).
 • Аудит фінансових операцій.
 • Аудит податкової звітності.
 • Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості.
 • Перевірка окремих питань обліку та звітності клієнта.
 • Аудит інших операцій.

Перейти до повного переліку послуг з аудиту та бухгалтерського обліку…

Обов’язковий аудит
Бухгалтерський аутсорсинг
Відновлення обліку
Консультування
Супровід ФОП
Організація внутрішнього контролю

Ініціативний аудит допоможе виявити:

 • можливі похибки у ведення бухгалтерії та оформленні фінансової документації;
 • можливі фінансові або податкові ризики;
 • дійсну картину фінансової діяльності вашої організації;
 • проблеми з внутрішнього контролю.

У чому заключається ініціативний аудит:

 • повний аналіз та оцінка наявного бухгалтерського, податкового і управлінського обліку, фінансових операцій та документації;
 • комплексна перевірка коректності бухгалтерського та податкового обліку;
 • виявлення проблем з внутрішнього контролю.
 • рекомендації щодо коректного ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання і подачі звітності.

Основні приводи до ініціативного аудиту:

 • продаж або зміна власників компанії;
 • контроль та оптимізація ведення бухгалтерського обліку;
 • встановлення системи для фінансового обліку;
 • перевірка та налагодження оподаткування;
 • контроль якості роботи персоналу;
 • заохочення інвесторів;
 • запуск нових інвестиційних проектів та інше.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ!

для зворотнього зв’язку
Scroll to top